Garancija

  1. GARANCIJA IN JAMSTVO LEŽIŠČA VITAPUR-HITEX

Dobavitelj/pooblaščeni serviser AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju dobavitelj/pooblaščeni serviser), za penasta, lateks , hibridna in žepkasta jedra ležišč blagovne znamke Vitapur-Hitex zagotavlja 2-letno garancijo in 1-letno garancijo za prevleko Vitapur-Hitex za penasta, lateks in hibridna jedra ležišč.

Ustrezno posteljno dno vpliva na daljšo življenjsko dobo jedra ležišča, zato vam v primeru uporabe ustreznega posteljnega dna in pod pogoji, določenimi v nadaljevanju, priznamo skupno do 10 let jamstva na jedro ležišča. Ustrezno posteljno dno pri lateks in penastih ležiščih mora imeti vsaj 24 prožnih letvic (pri dolžini 200 cm). Pri žepkastih in hibridnih jedrih ležišč je ustrezno posteljno dno ravno letveno dno z zračno podlago ali drugo ravno dno z zračno podlago.

Dobavitelj/poooblaščeni serviser za penasta in lateks jedra ležišč blagovne znamke Vitapur- Hitex ob primerni uporabi zagotavlja skupno 10-letno jamstvo (“podaljšano jamstvo”), in sicer

  • Vitapur+ jamstvo, v okviru katerega lahko kupec v obdobju 2 let od dneva izročitve izdelka kupcu v primeru napake izdelka zahteva zamenjavo ležišča z enakim ali primerljivim ležiščem, v kolikor enako ležišče ni več na voljo, ali pa zahteva vračilo kupnine. Primerljivo ležišče je ležišče iz iste linije oziroma ležišče, ki je njegova nadgradnja. Vitapur+ jamstvo ne izključuje pravic, ki jih ima kupec iz naslova odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Pogoj za uveljavljanje jamstva Vitapur+ je predložitev računa za nakup ležišča ali drugega dokazila o nakupu ležišča, iz katerega je razviden datum njegove izročitve, fotografija ležišča z napako ali pomanjkljivostjo ter pisna izjava kupca z navedbo in opisom napake oz. pomanjkljivosti. Dobavitelj/pooblaščeni serviser ima pravico do ogleda ležišča, ki je predmet uveljavljanja jamstva znotraj roka menjave. Na poziv prodajalca je kupec dolžan predložiti tudi fotografije ležišča in posteljnega dna, fotografiranih z več zornih kotov. Rok za zamenjavo je 60 dni od prejema pisnega obvestila kupca, da ima blago napako ali pomanjkljivosti, ki mora imeti priložene vse prej navedene listine in dokazila. V primeru dvoma o datumu izročitve se kot datum izročitve šteje datum nakupa.
  • Vitapur +++ jamstvo začne veljati naslednji dan po izteku jamstva Vitapur+ in velja 8 let (oziroma skupaj z jamstvom Vitapur+ je doba jamstva 10 let). V okviru jamstva Vitapur+++ lahko kupec v primeru napake ali pomanjkljivosti ležišča uveljavlja pravico do zamenjave ležišča z enakim ležiščem iz iste linije ali primerljivim ležiščem, v kolikor enako ležišče ni več na voljo, vendar se jamstvo prizna v odstotkih vrednosti novega ležišča v odvisnosti od števila let oziroma mesecev od dneva nakupa ležišča, ki je naveden na računu ali drugem ustreznem dokazilu o nakupu ležišča, in sicer:

 

Meseci od izročitve

Jamstvo

25-60

60%

61-96

40%

97-120

10%

 

Kupcu se zaračuna stroške med celotnimi in priznanimi. To pomeni, da so stroški po 2 letih 40 % vrednosti novega ležišča v času uveljavljanja jamstva in tako naprej do 10. leta od nakupa ležišča, ko stroški znašajo 90 % vrednosti izdelka. Če enakega ležišča ni na voljo, se kot vrednost izdelka upošteva cena primerljivega izdelka , ki je najbolj primerljiv prvotnemu ležišču. Primerljivo ležišče je ležišče iste linije. Kupec lahko zamenja prvotno ležišče za ležišče višjega cenovnega razreda, vendar se v takem primeru kot priznana vrednost jamstva šteje priznani odstotek od vrednosti ležišča višjega cenovnega razreda. Če se kupec odloči za cenejše ležišče od prvotnega ležišča, ni upravičen do povračila razlike v ceni. V okviru jamstva Vitapur +++ kupec ni upravičen do povračila kupnine.

Pogoj za uveljavljanje jamstva Vitapur+++ je predložitev računa za nakup ležišča ali drugega ustreznega dokazila, iz katerega je razviden datum nakupa oz. izročitve ležišča, fotografija ležišča z napako, ali pomanjkljivostjo ter pisna izjava kupca z navedbo in opisom napake oz. pomanjkljivosti. Na poziv prodajalca je kupec dolžan predložiti tudi fotografije ležišča in posteljnega dna, fotografiranih z več zornih kotov. Dobavitelj/pooblaščeni serviser ima pravico do ogleda ležišča, ki je predmet uveljavljanja jamstva znotraj roka menjave. Rok za zamenjavo je 60 dni od prejema pisnega obvestila kupca , da ima blago napako ali pomanjkljivosti, ki mora imeti priložene vse prej navedene listine in dokazila.

Jamstvo Vitapur+ in Vitapur +++ ne velja:

• v primeru napake zaradi neprimernega ravnanja s proizvodom (sila, preobremenitev, ali spremembe, povzročene s strani kupca),

• pomanjkljivosti, ki so posledica naravne obrabe,

• v primeru madežev zaradi plesni,

• v primeru, da ležišče ni bilo uporabljeno na ustreznem posteljnem dnu,

• če kupec ne predloži kopije računa, pripadajočega garancijskega lista ali drugega ustreznega dokazila, iz katerega izhaja datum nakupa oz. izročitve ležišča,

• v primeru porumenelosti jedra ležišča, kar je značilnost materiala, saj ta z leti porumeni.

V primeru poškodb mora biti proizvod zaščiten pred poškodbami in umazanijo. Če proizvod ni zaščiten, lahko proizvajalec zavrne zahtevo za zamenjavo ali popravilo,

POMEMBNO! Proizvajalec je opravil postopke testiranja ležišča in ustreznega dna, s čimer je bila potrjena znatno daljša življenjska doba ležišča, zato velja podaljšano jamstvo izključno pod pogojem uporabe ustreznega posteljnega dna. Iz higienskih razlogov in z namenom zagotavljanja optimalne kakovosti počitka, priporočamo menjavo ležišča na 7 let. Med spanjem posameznik v obdobju 7 let izgubi povprečno 800 litrov znoja in približno 3,8 kg odmrlih celic, ki končajo v ležišču.

1. Proizvajalec jamči kakovost in brezhibnost izdelka v roku podaljšanega jamstva. Če boste ravnali po navodilih in upoštevali vsa opozorila, proizvajalec jamči tudi, da bo izdelek služil svojemu namenu.

2. Proizvajalec jamči, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odpravil morebitne pomanjkljivosti in napake na izdelku.

3. V primeru tovarniške napake na ležišču vam bomo ležišče popravili ali zamenjali. Rok za odpravo napak v garancijski dobi je 45 dni od dneva prejema reklamacije.

4. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

5. Garancija velja od dneva izročitve dalje.

6. Reklamacija mora vedno biti podana v pisni obliki. Kupec mora pri uveljavljanju garancije predložiti fotokopijo ali original računa, garancijski list, ki ga je izdal prodajalec ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja datum nakupa oz. izročitve ležišča, pisno izjavo kupca z navedbo in opisom napake oz. pomanjkljivosti. Na poziv prodajalca je kupec dolžan predložiti tudi fotografije ležišča in posteljnega dna, fotografiranih z več zornih kotov. Dobavitelj/pooblaščeni serviser ima pravico do ogleda ležišča, ki je predmet uveljavljanja jamstva znotraj roka menjave.

7. Zahtevek za 100 % garancijo lahko kupec uveljavlja z računom pri prodajalcu, ki mu je izdelek prodal. Garancija se lahko uveljavlja tudi pri proizvajalcu ležišča, ki je naveden na garancijskem listu in sicer z računom prodajalca in s strani prodajalca izpolnjenim in potrjenim garancijskim listom. Od datuma nakupa velja 100 % garancija na vsa penasta jedra ležišč Vitapur-Hitex. S popravilom ali z zamenjavo se odstrani vsa škoda, ki je posledica napake v materialu.

8. Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne velja:

• v primeru napake zaradi neprimernega ravnanja s proizvodom (sila, preobremenitev, ali spremembe, povzročene s strani kupca),

• pomanjkljivosti, ki so posledica naravne obrabe,

• v primeru madežev zaradi plesni,

• v primeru, da ležišče ni bilo uporabljeno na ustreznem posteljnem dnu,

• če kupec ne predloži kopije računa in pripadajočega garancijskega lista,

• v primeru porumenelosti jedra ležišča, kar je značilnost materiala, saj ta z leti porumeni,

V primeru poškodb mora biti proizvod zaščiten pred poškodbami in umazanijo. Če proizvod ni zaščiten, lahko proizvajalec zavrne zahtevo za zamenjavo ali popravilo.

Opozorila:

1. Ob ustrezni uporabi ležišča bodo materiali znotraj ležišča ostali nespremenjeni. Kot posledica prilagajanja za ležišča se debelina in trdnost lahko ob normalni uporabi zmanjša do 10 %, kar se ne obravnava kot tovarniška napaka. Za takšno zmanjšanje debeline ali trdnosti proizvajalec s to izjavo ne jamči.

2. Pri dimenzijah ležišč je zaradi elastičnosti materialov toleranca +/- 2 %. Ležišče znotraj te tolerance se ne obravnava kot ležišče z napako. Do takšnih odstopanj lahko pride tudi po daljšem času uporabe. V teh primerih garancija oz. jamstvo ne velja.

3. Pri prevleki penastih, lateks in hibridnih ležišč prihaja do vidnih sprememb na tkanini, kar je normalna posledica uporabe izdelka in ne vpliva na funkcionalnost izdelka. V primeru popolne izrabe prevleke v času njene garancije je možno naročiti novo samostojno prevleko za ležišče. Po izteku garancije jo je možno naročiti proti plačilu.

4. V primeru reklamacije si prodajalec pridržuje pravico do strokovnega pregleda ležišča, kjer se ugotovi stanje in vzrok napake.

5. O napakah, kot so napake šivov, morebitni madeži in drugi madeži, ki ne vplivajo na funkcionalnost ležišča, mora kupec pisno obvestiti prodajalca v roku 30 dni od dneva prevzema ležišča.

Pravila za uporabo in vzdrževanje izdelkov – vakuumirana ležišča:

1. Ležišče Vitapur-Hitex je zaradi lažjega transporta in maksimalne higiene vakuumsko pakirano. Pri odpiranju ne uporabljajte ostrih predmetov, da ne poškodujete tekstila.

2. Ležišče Vitapur-Hitex dobi svojo pravo obliko v 4 urah po odstranitvi embalaže, vendar je potrebno počakati najmanj 12 ur, preden ga lahko popolnoma obremenite. Ko ležišče vzamete iz embalaže, ga več ne zavijajte in upogibajte. Pena ima svoj značilen vonj, zato je priporočeno, da izdelek pred uporabo dobro prezračite. Neprijeten vonj po nekaj dneh popolnoma izgine.

3. Paket morate odpreti v 30 dneh od prevzema ležišča.

4. Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih z normalnimi klimatskimi pogoji relativne vlage med 40 % in 60 %. Priporočamo, da proctor, v katerem je ležišče, redno zračite in ležišče izpostavite svežemu zraku, vendar nikoli na neposredni sončni svetlobi. Pri zračenju naj bo izdelek brez posteljnine. Na ta način se izognemo zadrževanju vlage v ležišču, kar bo onemogočilo razvijanje plesni.

5. Ležišče je priporočljivo večkrat obrniti (v smeri »glava-noge«). Priporočena pa je tudi pokončna postavitev ležišča, da se struktura in polnilo optimalno stabilizirata.

6. Ležišča ni priporočljivo stepati ali sesati z globinskimi oziroma parnimi sesalci.

7. Izdelek ni primeren za vlažne prostore. Izogibajte se tudi tekočini in vlagi na ležišču.

8. Mokro čiščenje ali likanje na tkanini odsvetujemo.

9. Za optimalno zaščito ležišča priporočamo, da ga zaščitite s pralnimi zaščitnimi prevlekami Vitapur-Hitex.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 03 292 79 90, od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro. Pišete nam lahko tudi na elektronski naslov: [email protected].

Garancija ne velja:

  • v primeru napake zaradi neprimernega ravnanja s proizvodom (sila, preobremenitev, spremembe, povzročene s strani kupca),
  • pomanjkljivosti, ki so posledica naravne obrabe,

  • v primeru madežev zaradi plesni,

  • v primeru, da ležišče ni bilo uporabljeno na ustreznem posteljnem dnu,

  • če kupec ne predloži kopije računa in pripadajočega garancijskega lista,

  • v primeru poškodb mora biti proizvod zaščiten pred poškodbami in umazanijo. Če proizvod ni zaščiten, lahko proizvajalec zavrne zahtevo za zamenjavo ali popravilo.

  • v primeru porumenelosti jedra ležišča, kar je značilnost materiala, saj ta z leti porumeni.