NAGRADNA IGRA OB SVETOVNEM DNEVU SPANJA v maloprodajni mreži Vitapur

1. ORGANIZATOR

Ad Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra ob Svetovnem dnevu spanja poteka v vseh poslovalnicah Vitapur v Sloveniji od 11. 3. 2024 do 15. 3. 2024.

POGOJI SODELOVANJA: S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, ki bodo med 11. 3. 2024 do 15. 3. 2024. pravilno izpolnili prijavo na nagradno igro iz letaka v eni izmed poslovalnic Vitapur po Sloveniji.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejmejo in soglašajo s pravili in pogoji nagradnega žrebanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju AD Vita d.o.o. in njihovi ožji družinski člani.

3. NAGRADA

Organizator bo v nagradni igri podelil:

1x Vzglavnik Hitex Bamboo | All Sides Sleep - 50x70 v vrednosti 64,90€

Na dan 15.3.2024 bo izvedeno žrebanje v vsaki poslovalnici, kjer bo izžreban po 1 nagrajenec.

V času trajanja nagradne igre lahko ena oseba prejme nagrado samo enkrat.

Nagrada ni zamenljiva oziroma izplačljiva v gotovini. Nagrada tudi ni prenosljiva. Prireditelj si pridržuje pravico, da lahko iz kakršnih koli razlogov predvideno nagrado zamenja za drugo. Prireditelj si prav tako pridržuje pravico, da lahko iz kakršnih koli razlogov dan in uro pričetka nagradne igre poljubno spremeni, prav tako tudi čas razglasitve nagrajenca.

 

4. ŽREBANJE IN OBJAVA IZŽREBANE OSEBE

Nagrada bo podeljena na podlagi žrebanja izmed vseh prijavnih obrazcev, ki bodo oddani med 11. 3. 2024 do 15. 3. 2024 do ure žrebanja.

Nagrajenec bo razglašen v petek, 15.3.2024 ob 19. uri.

 

5. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator/prireditelj. Nagrajenci so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) prireditelju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko in fotokopijo davčne številke), in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o nagradi (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za koriščenje nagrade, če njena vrednost presega 42 eur z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev do nagrajenca. V tem primeru se nagrada podeli sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

8. TEŽAVE IN NEJASNOSTI

V primeru težav in nejasnosti nas kontaktirajte preko elektronske pošte [email protected].

 

9. DRUGE DOLOČBE

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Rezultati žrebanja so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.

Ta pravila predstavljajo izključna pravila za organizacijo nagradne igre, sodelovanje v nagradni igri ter za podelitev nagrade. Vsa ostala neposredna ali posredna pojasnila ali sporočila s strani organizatorja nagradne igre predstavljajo zgolj informativni povzetek teh pravil in seznanjanje o nagradni igri.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

 

10. VELJAVNOST PRAVIL

Pravila pričnejo veljati dne, 11. 3. 2024, s pričetkom nagradne igre.

Slovenske Konjice, 8. 3. 2024

AD Vita, d.o.o.