Splošni pogoji akcije »Velike poletne nagradne igre Vitapur-Rosmarino«

1. Kdo izvaja akcijo in nagradno igro

Organizator akcije »Velika poletna nagradna igra Vitapur-Rosmarino« je podjetje AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice.

Pogoji akcije

2. Kdaj akcija poteka

Akcija se izvaja v Republiki Sloveniji in traja od 5. 6. 2014 do vključno 31. 8. 2014.

3. Namen akcije

Namen akcije je omogočiti potrošnikom, sodelujočim v nagradni igri, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, da se potegujejo za:

- darilni bon za 10 € in za 50 nagrad blagovnih znamk podjetja AD Vita, d.o.o. (vsi, ki sodelujejo na spletu)

- za 50 nagrad blagovnih znamk podjetja AD Vita, d.o.o. (vsi, ki pošljejo izpolnjen obrazec iz oglasnih sporočil s kontaktnimi podatki po pošti ali izpolnijo obrazec nagradne igre na maloprodajnih mestih Vitapur-Hitex po Sloveniji)

4. Potek akcije

Akcija nagradne igre »Velika poletna nagradna igra Vitapur-Rosmarino« bo potekala preko spletne strani www.vitapur.si/nagradna-igra.com, preko oglasnih sporočil, letakov na maloprodajnih mestih Vitapur-Hitex po Sloveniji ali kako drugače. Potrošnik lahko sodeluje v nagradni igri na dva načina:

- na spletu: da pravilno odgovori na nagradno vprašanje in izpolni vse potrebne osebne podatke v danem obrazcu (ime, priimek, naslov …) in klikne na gumb potrdi. Hkrati se s tem seznani tudi s pogoji za sodelovanje.

- preko oglasnih sporočil, letakov na maloprodajnih mestih Vitapur-Hitex po Sloveniji ali kako drugače: da pravilno odgovori na nagradno vprašanje in izpolni vse potrebne osebne podatke v danem obrazcu (ime,  priimek, naslov…) v oglasnem sporočilu, letaku ali kje druge. Pravilno izpolnjen obrazec pošlje na naslov AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice ali pa ga izpolnjenega prinese na katero koli prodajno mesto Vitapur-Hitex po Sloveniji.

V nagradnem žrebanju bodo sodelovale vsi pravilno izpolnjeni obrazci ki bodo poslani  po pošti najkasneje do 31. 8. 2014 (velja datum poštnega žiga) ali oddani na spletu najkasneje do 23.59 31. 8. 2014. Trajanje nagradne igre je od 5. 6. do 31. 8. 2014. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. Nagradno žrebanje

Po zaključeni akciji bomo organizirali nagradno žrebanje. Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani organizatorja akcije: www.vitapur.si. 

6. Določitev nagrajencev

Določitev nagrajencev akcije bo potekala z žrebom, na dan 10. 9. 2014 na naslovu AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice.

Žreb bo potekal pod nadzorom komisije v sestavi:

• Boštjan Hanc (predsednik komisije, AD Vita, d.o.o.)

• Sabina Grešak (član komisije, AD Vita, d.o.o.)

• Lea Škrubej (član komisije, AD Vita, d.o.o.)

Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo hranil eno leto na naslovu AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.

7. Pristojnosti komisije

Komisija akcije v sestavi:

• Boštjan Hanc (predsednik komisije, AD Vita, d.o.o.)

• Sabina Grešak (član komisije, AD Vita, d.o.o.)

• Lea Škrubej (član komisije, AD Vita, d.o.o.)

ima sledeče pristojnosti:

• nadzor poteka akcije in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili,

• ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju z njimi.

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem lahko pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili akcije in nagradne igre. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil s strani komisije le tej dokazati nasprotno na način kot ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati. Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko e-poštnega naslova, ki ga je oddal za sodelovanje v nagradni igri.

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

8. Objava nagrajencev

Ime in priimek nagrajencev bo objavljen najkasneje pet dni po žrebanju na spletni strani www.vitapur.si. Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni tudi preko kontaktnih podatkov, ki so jih navedli pri obrazcu za sodelovanje v nagradni igri.

9. Splošno o nagradah in nagrajencih

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na spletni strani http://www.vitapur.si, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Pogoj za sodelovanje v žrebanju je prijava oz. pristop k nagradni igri, pravilno oddan odgovor na nagradno vprašanje, pravilno izpolnjen spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani www.vitapur.si, ali pravilno izpolnjen obrazec na oglasnem sporočilu, letaku na maloprodajnih mestih ali kje drugje. Udeleženci akcije so upravičeni do pridobitve nagrad tudi v primeru uveljavljanja pravic iz Zakona o varstvu potrošnikov. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli.

Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 10 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli. Sodelujoči v akciji so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. V skladu z navedenim, se nagrajenci strinjajo, da bodo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 21 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, bo od podeljene nagrade obračunala in plačala akontacijo dohodnine v skladu s 108. členom ZDoh-2.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi akcije in nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove akcijo. O tem mora podati obvestilo preko spletne strani http://www.vitapur.si, če je to potrebno, pa tudi na druge načine obvestiti kupce. V takšnem primeru kupcem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z  akcijo in nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci AD Vita, d.o.o. ter njihovi ožji  družinski člani.

10. Fond nagrad

Fond nagrad sestoji iz:

1. nagrada: Posoda Rosmarino Terra Rossa 6 – delni set bakrene posode (v vrednosti: 249,90 €)
2. nagrada: Posoda Rosmarino 3-PLY- 4 delni set posode (v vrednosti: 119,80 €)
3. nagrada: Posoda Rosmarino Pour&Cook - 4 delni set posode  (v vrednosti: 59,80 €)
4. nagrada: Posoda Rosmarino Terra Rossa vok s pokrovom (v vrednosti: 69,90 €)
5. nagrada: Posoda Rosmarino Vok 3-PLY z jeklenim pokrovom (v vrednosti: 54,90 )
6. nagrada: Rosmarino Pour&Cook visoki lonec s pokrovko (v vrednosti: 44,90 €)
7. nagrada: Rosmarino Pour&Cook ponev iz nerjavečega jekla s pokrovko (v vrednosti: 34,90€)
8. nagrada: Rosmarino Pour&Cook nižji lonec s pokrovko (v vrednosti: 32,90 €)
9. – 13. nagrada:  Vrč za filtracijo vode EcoClean (v skupni vrednosti: 149,50 €)
14. nagrada: Rosmarino Pour&Cook kozica s pokrovko (v vrednosti: 24,90 €)
15. nagrada: Set 2 keramičnih nožev Rosmarino Eco-ceramic (v vrednosti: 24,90 €)
16. – 30. nagrada: Nakupovalno-potovalna torba (v skupni vrednosti: 298,50 €)
30. – 50. nagrada: Kuhinjski merilec časa (magnet) ( v skupni vrednosti: 98,00 €)

Skupna vrednost nagrad znaša 1.262,80 z vključenim DDV-jem. Nagrade se ne morejo zamenjati za denar oz. se izplačati.

11. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija (upravljavec) bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradni igri, uporabljala izključno za naslednje namene:

• izvedbe akcije;

• obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanj;

• objava nagrajencev na spletni strani http://www.vitapur.si;

• komuniciranje v zvezi z izvedbo akcije s sodelujočimi in nagrajenci po e-pošti;

• statistične in tržne analize;

• segmentacija uporabnikov;

• neposrednega trženja.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni podatki se hranijo:

• e-poštni naslov: trajno oziroma do preklica s strani njegovega imetnika;

• ime in priimek: trajno zaradi potreb po personaliziranem pošiljanju e-sporočil po podelitvi

nagrad;

• naslov, davčna številka in davčna izpostava: 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

• potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne

podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;

• posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

• dati informacijo o metodah obdelave podatkov.

Upravljavec na spletnem mestu http://www.vitapur.si uporablja piškotke (cookies), ki pa se uporabljajo izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre in ne omogočajo identifikacije posameznika.

12. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v akciji. Odstranitev sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov [email protected]. V primeru, da želi sodelujoči kdajkoli pozneje biti izbrisan iz e-mail baze prejemnikov obvestil podjetja AD Vita d.o.o. lahko kadarkoli to zahtevo sporoči na [email protected] ali pa se samostojno odjavi s  pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem e-mail sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje e-mail baze  pošilja podjetje AD Vita d.o.o.. AD Vita d.o.o. bo prejeto zahtevo za odstranitev e-mail naslova iz baze  dosledno spoštovalo in dotični e-mail naslov nemudoma odstranilo iz svoje baze.

13. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator akcije. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

14. Spremembe pravil in pogojev akcije

Organizator lahko kadarkoli in kakorkoli spremeni pravila in pogoje akcije oz. akcijo predčasno zaključi, če to zahtevajo vzroki tehnične oz. komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Organizator bo vsako spremembo objavil na spletni strani http://www.vitapur.si.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 5. 6.2014.