PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA - Moj Vitapur trenutek!

1. člen

ORGANIZATOR
Tekmovanje pripravlja in organizira: Ad Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, DDV ID številka: SI50048899, v nadaljevanju: Organizator.

2. člen

TRAJANJE, NAMEN IN MESTO NAGRADNEGA NATEČAJA
Nagradni natečaj se izvaja z namenom promocije Organizatorja. Nagradni natečaj traja od 1.5. do 31.12.2021, nanaša pa se na celotno ozemlje Republike Slovenije. Pokrovitelj nagrade je: Ad Vita d.o.o.

3. člen

PODROČJE PROMOCIJE
Promocijski materiali bodo na voljo na naslednjih kanalih:

• spletna stran organizatorja (https://www.vitapur.si/natecaj-moj-vitapur-trenutek)

• Facebook stran organizatorja (https://www.facebook.com/vitapurslovenija)

• Instagram profil organizatorja (https://www.instagram.com/vitapur.si/)

 

4. člen

NAGRADE, KI JIH DOLOČI ORGANIZATOR
Nagradni natečaj ima skupaj 15 nagrad, ki se podelijo vsak mesec (žrebanje je 1 x mesečno). Skupno se bo žrebanje opravilo 8 krat (vsakega zadnjega v mesecu do konca leta).

Nagrade so:

  • 5-kratni termo lonček Rosmarino 350 ml – v vrednosti 14,90,70€ / kos
  • 5x bambusov lonček za kavo Rosmarino – v vrednosti 5,90€ / kos
  • 5-kratna vakuumska termovka Rosmarino – v vrednosti 14,95€ / kos
  • Nagrada ni zamenljiva oziroma izplačljiva v gotovini. Nagrada tudi ni prenosljiva.

5. člen

PRAVICA DO SODELOVANJA
Pravico do sodelovanja imajo vse polnoletne osebe z naslovom prebivališča v Republiki Sloveniji, razen članov Organizatorja in članov njihovih ožjih družinskih članov (starši, zakonec, otroci, sestre in bratje).

6. člen

KAKO SODELOVATI NA NAGRADNEM NATEČAJU
Vsak udeleženec sodeluje v natečaju tako, da fotografira kateri koli Vitapurjev izdelek (vključene blagovne znamke - Vitapur, Hitex, Rosmarino, Svilanit, Skandinavija) in ga objavi s hashtagom #vitapur_trenutek.

1. Preko družbenih omrežij - z objavo fotografije izdelka v uporabi na družbenih omrežjih Instagram in Facebook s hashtagom #vitapur_trenutek ter z označitvijo profila FB @vitapurslovenija, IG @ vitapur.si.

Profil in objava morata biti JAVNA.

2. S pošiljanjem fotografije na elektronski naslov [email protected]; e-pošta mora zraven fotografije vsebovati naslednje podatke: Ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktna telefonska številka in naslov.

Element, ki mora biti na fotografiji, je: kateri koli izdelek Vitapur (Vitapur, Svilanit, Hitex, Skandinavija, Rosmarino), ki ga imate doma in ga redno uporabljate. Bodite izvirni in kreativni ter z malo sreče osvojite eno izmed privlačnih nagrad.

V žrebanju sodelujejo vsi udeleženci, ki bodo do vsakega zadnjega dne v mesecu objavili ali poslali fotografijo z Vitapur izdelkom. V enem imenu ni mogoče oddati več fotografij.

7. člen

IZBIRA NAGRAJENCEV
Na podlagi vseh objavljenih fotografij žirija, ki jo bo določil Organizator, izbere najbolj kreativne, v vrstnem redu razdelitve nagrad v tej uredbi.

8. člen

OBJAVA NAGRAJENCEV
Imena dobitnikov nagrad bodo objavljena najkasneje do vsakega 10. v mesecu na spletni strani Organizatorja https://www.vitapur.si/ 

9. člen

PREVZEM NAGRAD
Zmagovalci natečaja bodo obveščeni po elektronski pošti ali prek aplikacije Facebook Messenger, nadaljnja komunikacija pa se bo nadaljevala po prej omenjenih komunikacijskih kanalih. Nagrado nagrajenci prejmejo po pošti.
Nagrajenci so dolžni po prejemu nagrade o tem obvestiti Organizatorja preko e-pošte ali aplikacije Facebook Messenger. S tem prenehajo vse nadaljnje obveznosti Organizatorja do zmagovalca.

10. člen

UDELEŽENCI V NAGRADNEM NATEČAJU
Udeleženci, ki sodelujejo v natečaju, ne smejo zahtevati nagrad v večjih količinah ali drugih nagrad, kot jih v teh pravilih določi Organizator. S sodelovanjem v natečaju udeleženci sprejmejo in potrdijo, da se zavedajo pravic in obveznosti iz teh pravil.

11. člen

OSEBNI PODATKI
Z udeležbo v tem nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo, da lahko organizator brezplačno objavi in ​​uporabi njihovo ime in podobo, če postanejo dobitniki nagrade. Vsi udeleženci natečaja dajejo Organizatorju avtorske pravice za uporabo objavljenih fotografij na spletnem mestu in družabnih omrežjih (Facebook in Instagram) Organizatorja za nadaljnjo promocijo izdelka in se izrecno odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do Organizatorja iz kateregakoli naslova.

Udeleženec z objavo fotografije in posredovanjem fotografije Organizatorju soglaša k javni objavi fotografije na zgoraj navedeni način. Prav tako soglaša z javno objavo imena in priimka. Udeleženec prav tako daje soglasje, da lahko Organizator obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov in naslov prebivališča) za namen izvedbe nagradnega natečaja in promocije njegovih izdelkov ter obveščanja o novostih. Organizator pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Udeleženec lahko brezplačno in kadarkoli zahteva izbris njegovih osebnih podatkov s sporočilom na elektronsko pošto [email protected].

12. člen

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Zmagovalec ne nosi nobenih davkov, obveznosti ali honorarjev, ki so neposredno povezani z nagrado.

13. člen

NAPAKE IN NEPRAVILNI OSEBNI PODATKI
Napačne ali nepopolne prijave za sodelovanje na natečaju so neveljavne in ne upravičujejo pravice do nagrade, šteje se, da udeleženec ni spoštoval pravil natečaja, organizator pa ima pravico, da kadar koli prepove udeležbo na natečaju.

14. člen

V PRIMERU SPORA
V primeru spora med Organizatorjem in udeleženci natečaja je pristojno Okrajno sodišče v Mariboru, Slovenija.

15. člen

MOŽNOST PRENEHANJA NAGRADNEGA NATEČAJA
Nagradni natečaj je mogoče prekiniti samo v primeru okoliščin, za katere Organizator ni odgovoren ali ki jih ni bilo mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo o prekinitvi tekmovanja obveščeni preko uradne Facebook strani Organizatorja.

16. člen

SPREMEMBE RAZPISNIH PRAVIL
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil tekmovanja, vsi udeleženci pa bodo o tem pravočasno obveščeni.

17. člen

OPOMBA
Ta natečaj na noben način ni povezan s Facebookom ali Instagramom, Facebook ali Instagram ga ne promovirata ali sponzorirata. Svoje podatke, ki jih posredujete izključno za namene popolne funkcionalnosti tega razpisa, posredujete podjetju Ad Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice 9, in ne Facebooku ali Instagramu. Upoštevajte, da sta Facebook ali Instagram javni prostor in objavljanje kakršne koli vsebine (vključno s fotografijami) lahko pomeni poseg v zasebnost udeležencev natečaja in tretjih oseb. Če bodo udeleženci natečaja objavili kakršno koli vsebino / fotografije na naši spletni in Facebook strani, bomo upoštevali, da so jo objavili prostovoljno. Podjetje Ad Vita d.o.o., ne odgovarja za vsebino in morebitno zlorabo takšne vsebine s strani tretjih oseb. Upoštevali bomo tudi, da imajo udeleženci v natečaju za vso vsebino (vključno s fotografijami, sporočili, komentarji, osebnimi podatki itd.) vsa potrebna pooblastila za objavo takšne vsebine. S takšno objavo udeleženci natečaja organizatorju dovolijo uporabo celotne objavljene vsebine v marketinške in druge komercialne namene, hkrati pa se odpovedujejo vsem materialnim in drugim pravicam, ki jim pripadajo na tej podlagi.