Pravne infromacije

Prosimo vas, da si preberete splošne pogoje uporabe spletne strani www.vitapur.si ter www.mojvzglavnik.si in poslovanje spletne trgovine www.vitapur.si in www.mojvzglavnik.si. Ti pogoji vas zavezujejo od trenutka vstopa na naš portal ter veljajo na vseh delih portala. Ob uporabi našega portala se šteje, da ste seznanjeni z vsemi pogoji ter da se strinjate z njimi. Imamo pravico, da kadarkoli spremenimo pogoje z ažuriranjem informacij.

Dopuščamo možnost za nepravilnosti podatkov, slikovnega, zvočnega in tekstovnega materiala na spletni trgovini. Obvezujemo se, da bo poslovanje spletne trgovine potekalo v skladu z veljavno zakonodajo. Objavljene fotografije so simbolične.

Komunikacija, ki teče v elektronski obliki, se šteje kot bi bila pisna in ima veljavnost pogodbe.

Spletna trgovina deluje na območju Republike Slovenije, v kolikor ni drugačen dogovor med nami in kupcem. Trgovina je odprta 24 ur na dan, 365 dni v letu. Mogoče so določene omejitve v dostopu, zaradi tehničnih in drugih razlogov.

Nakupovanje in posredovanje osebnih podatkov je dovoljeno samo pravno in poslovno sposobnim osebam, starejšim od 15. leta, ostale osebe morajo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

Morebitne spore se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru bo spore reševalo pristojno sodišče v Celju.

Vsebine, objavljene na tem naslovu so last družbe Ad Vita d.o.o. in se lahko uporabljajo le v osebne in nekomercialne namene.  Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah je družba Ad Vita d.o.o. nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami (besedila, slike in drugo) objavljenimi na spletni strani www.vitapur.siwww.mojvzglavnik.si. Prepovedano je kopiranje, razmnoževanje, objavljanje, prenašanje ali kakršenkoli drug način distribuiranje katerih koli podatkov, ki so del spletnega mesta www.vitapur.siwww.mojvzglavnik.si, razen v primeru danega pisnega dovoljenja s strani družbe Ad Vita d.o.o.