KREPITEV TRŽENJA BLAGOVNIH ZNAMK VITAPUR IN ROSMARINO PREKO SHOWROOMOV

Kratek opis operacije in njeni cilji

Namen projekta je krepitev trženja blagovnih znamk Vitapur in Rosmarino na kitajskem trgu. Upoštevajoč globalno rast na trgu posteljnega programa in kuhinjskih pripomočkov smo zaznali potrebo po širitvi na nove trge. Iz tega razloga želimo blagovni znamki Vitapur in Rosmarino predstaviti kitajskim veleprodajnim kupcem. Pri pozicioniranju blagovnih znamk Vitapur in Rosmarino bomo na kitajskem trgu oblikovali ponudbo, ki bo zagotavljala čim ugodnejši vtis o blagovnih znamkah in posledično o podjetju pri ciljnih kupcih. Blagovni znamki Vitapur in Rosmarino se bosta v njihovih očeh pozicionirali kot kakovostni, privlačni in uporabni. Izdelki pod znamkama bodo ciljnemu občinstvu predstavljali idealno kombinacijo kakovosti in cenovne ugodnosti, ki bo predstavljala veliko konkurenčno prednost. Naš pristop temelji na diferenciaciji od konkurence.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Krepitev kompetenc v okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo v podjetju ADVITA d.o.o. pridobili nepovratna sredstva za izvedbo operacije Vzpostavitev elektronskega poslovanja v podjetju AD VITA. V okviru projektnih aktivnosti se je ekipa podjetja udeležila usposabljanja na temo prodajnih področij spletnih tžnic v okviru ukrepov KREPITEV KOMPETENC - USPOSABLJANJE

Podjetje Peter Šelekar s.p., ki je v okviru razpisa nastopal kot zunanji izvajalec, je za člane naše ekipe med drugim izvedlo 3 delavnice usposabljanja na temo uvedbe nastopa na spletnih marketplacih, kot so Amazon in Ebay.


2.delavnica; ekipa ADVITA d.o.o. na izobraževanju

Usposabljanje se je izvajalo v sklopu operacije »Vzpostavitev elektronskega poslovanja v podjetju AD VITA«, ki je odobrena na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MPS v obdobju 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si.

 


V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju AD VITA uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Vzpostavitev elektronskega poslovanja v podjetju AD VITA« (krajše: E-AD VITA). V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju vzpostavili portal elektronske izmenjave med poslovnimi partnerji, spletno stran in spletno trgovino za tuje trge, digitalizirali nastope na sejmih, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom dviga konkurečnosti.

Namen operacije
Namen operacije »Vzpostavitev elektronskega poslovanja v podjetju AD VITA« je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Podjetje Studio Fakin, Andraž Korošec s.p., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo digitalno oglaševanje in interaktivno predstavitev izdelkov ter tudi izobraževanje vezano na digitalizacijo nastopov na sejmih. Ustvarili pa so nam tudi kompletni produktno-prodajni video.

Msplet računalniški inženiring, Marko Vršnik s.p., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas vzpostavilo sistem elektronske izmenjave med partnerji, spletno trgovino za tuje trge in postavilo končno spletno trgovino. Podjetje je izvedlo tudi izobraževanja predvsem v okviru vzpostavitve digitalnih kanalov kot tudi svetovanja glede pravnega in logističnega vidika spletne trgovine.

Spletni marketing, Peter Šelekar s.p., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za vodstvo podjetja in za naše zaposlene pripravilo tri delavnice na temo varnosti in rizikov digitalizacije, brezpapirnatega poslovanja in digitalne internacionalizacije.

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI
Zajema vzpostavitev celotnega portala B2B za poslovanje, kar omogoča digitalno vodenje procesa od naročila do računa. Portal omogoča neposredno elektronsko komunikacijo z poslovnimi partnerji podjetja ter vidnost vse pomembne korespondence (naročanje dobavitelju, rok dobave, potrditev naročila...).

DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH
Predstavlja digitalno oglaševanje in interaktivno predstavitev izdelkov. Izdelale so se digitalne predstavitve izdelkov, ki omogočajo interaktiven pregled artiklov in njihovo uporabo. Namenjeno je temu, da lahko uporabnik na enem mestu dostopa do vseh podatkov določenega izdelka.

SPLETNE STRANI ZA TUJE TRGE IN SPLETNE TRGOVINE
Izdelava B2B portala za končne male in srednje veleprodajne kupce, tako za domače, kot tudi za tuje, je predvsem namenjena boljšemu pregledu asortimana izdelkov, podrobnejšo predstavitev na enem mestu in naročanju le-teh. Portal je prav tako namenjen korespondenci in povpraševanju po ponudbah.

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO
Ustvarjen predstavitven video je namenjen predvsem za brande oz. izdelke, ki jih želimo ponuditi veleprodajnim kupcem.

KREPITEV KOMPETENC - USPOSABLJANJA
Izvajanje različnih svetovanj oz. izobraževanj na področjih ciljnih seznamov izdelkov za posamezna področja veleprodajnih kupcev. Prav tako usposabljanje na področju uvajanja novih modelov poslovanja na področju veleprodaje s tujino preko enotne platforme. Za potrebe večje konkurenčnosti in večanja prodaje pa smo z usposabljanji spoznali tudi kako lahko na podlagi naprednih orodij za spletno analitiko, analizo navad kupcev in programskih rešitev v podjetju prilagajamo cenovno politiko produktov in sam asortiman produktov.

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000,00€ Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si ter lahko tudi: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 


Svetovalni projekt na področju izboljšav poslovnih procesov v podjetju AD VITA d.o.o.

Podjetje AD VITA d.o.o. sledi razvoju in tako želi z digitalizacijo in nadgradnjo poslovnih procesov

povezanih z dokumentnim poslovanjem v podjetju povečati dinamičnost in odzivnost potrjevanja in
dostopnosti do dokumentov.

Naziv projekta: Posodobitev poslovnih procesov v podjetju Ad Vita d.o.o.
Kratica projekta:AdVitaPRO

Namen: Avtomatizirani in digitalizirani procesi brezpapirnega obvladovanja dokumentacije.
Cilj: Centralizirano upravljanje z dokumenti na vseh nivojih: definiranje pravil in procesov za ravnanje
z dokumenti, ki jih bomo podprli s konkretnim predlogom izboljšav poslovnih procesov izdelavo
sistemske rešitve, ki bo omogočala avtomatizirano in digitalizirano rokovanje z dokumenti na vseh
nivojih poslovanja podjetja.

Svetovanje smo pričeli izvajati 13.04.2018 in bo predvidoma trajalo do 10.09.2018.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si).