Svetovalni projekt na področju izboljšav poslovnih procesov v podjetju AD VITA d.o.o.

Podjetje AD VITA d.o.o. sledi razvoju in tako želi z digitalizacijo in nadgradnjo poslovnih procesov

povezanih z dokumentnim poslovanjem v podjetju povečati dinamičnost in odzivnost potrjevanja in
dostopnosti do dokumentov.

Naziv projekta: Posodobitev poslovnih procesov v podjetju Ad Vita d.o.o.
Kratica projekta:AdVitaPRO

Namen: Avtomatizirani in digitalizirani procesi brezpapirnega obvladovanja dokumentacije.
Cilj: Centralizirano upravljanje z dokumenti na vseh nivojih: definiranje pravil in procesov za ravnanje
z dokumenti, ki jih bomo podprli s konkretnim predlogom izboljšav poslovnih procesov izdelavo
sistemske rešitve, ki bo omogočala avtomatizirano in digitalizirano rokovanje z dokumenti na vseh
nivojih poslovanja podjetja.

Svetovanje smo pričeli izvajati 13.04.2018 in bo predvidoma trajalo do 10.09.2018.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si).