OBVESTILO O VIDEONADZORU

Obvestilo zunanjim osebam po tretjem odstavku 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/2022, v nadaljevanju ZVOP-2) glede izvajanja videonadzora v prostorih trgovin podjetja AD Vita, d.o.o.

Upravljavec, ki izvaja nadzor:
AD Vita, d.o.o., Tovarniška cesta 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, mat.št. 2129787000
Telefon: 03 292 79 90
e-mail: [email protected]

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Denis Bureković

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: [email protected]

Namen izvajanja videonadzora: videonadzor se opravlja v trgovinah zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, skladno z določbo 1. odstavka 77. člena in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: pooblaščene osebe v podjetju AD Vita, d.o.o., skladno s sklepom o uvedbi videonadzora.

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države;

Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema: do 30 dni;

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera, ima pravico do:

  • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
  • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema),
  • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
  • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

Informacija o pravici do vložitve pritožbe: pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, na naslov: AD Vita, d.o.o. – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Tovarniška cesta 7b, Slovenske Konjice ali na e naslov: [email protected]

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje: osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora; posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor;

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: ni

Neobičajne nadaljnje obdelave:

  • nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;
  • zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;
  • nadzor s pomočjo videonadzornega sistema ne spremlja nobena oseba;
  • posnetki videonadzornega sistema se hranijo najdalj 30 dni.